LAIVES da mercoledì 11 gennaio 4 incontri

LAIVES   da  giovedì  12 gennaio 4 incontri

BOLZANO da giovedì 12 gennaio 4 incontri

YOGA Nidra

rilassamento profondo